Rypejakt i Dalsbygda — et av Norges beste rypeterreng

Dalsbygda er landskjent for fantastisk rypejakt. Bli med og opplev det som kalles for det «Gylne triangel» av rypejegere. Her er det sjeldent dårlige år og ofte gode år.

Mange søker seg til Dalsbygda for å jakte

Dalsbygda Jaktlag forvalter all jakt på vegne av grunneierne. Forvaltningsområdet er på 350 700 dekar (villrein, rype, elg, hjort, rådyr og bever). Rypejakta generer de største inntektene. Mange søker seg hit på jakt.

Den organiserte jaktutleien startet i slutten av 1920-årene. Blant de første var dalsbygdingene som i 1929 ble enige om å stille all privat utmark til fellesskapets disposisjon. Bygging av et kraftverk i Vangrøftelva førte til økonomisk krise, og noe måtte gjøres. Resultatet ble Dalsbygda Jaktlag og Jaktsameie. Det valgte styret på fem personer fikk i oppdrag å “leie ut jakten” for å skaffe nødvendige inntekter til bygda. Denne ordningen har vedvart siden. All inntekt skaffet til veie via jakt og jaktutleie har i ettertid vært disponert av fellesskapet. Ikke ei eneste krone er utbetalt i privat utbytte!

Dalsbygda er i dag landskjent for sin framtidsrettede rypeforvaltning basert på årlige produksjonstellinger.

Dalsbygda er mønsterbruket i norsk sammenheng. Rypeforvaltningen i deler av Statskog og Finnmarkseiendommen er også godt i siget”.

Tor Punsvik

Viltforvalter hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Om du skal jakte med hund må du ha aversjonsbevis (sauerenhetsbevis). Er hunden under 8 år må dette beviset være gyldig når du skal jakte. Om hunden er over 8 år kan utgåtte bevis også brukes så lenge du viser de frem.

Rypejakt for utenbygdsjegere

Rypejakta for utenbygdsjegere er delt inn i fire perioder:

  1. periode er 10-14. september (5 dager)
  2. periode er 16-20. september (5 dager)
  3. periode er 22-26 september (5 dager)
  4. periode er 28. september-2. oktober (5 dager)

Om du har hytte i Dalsbygda så slipper du å søke på jaktkort. Les mer om dette litt lengere ned.

Jaktfeltene

Dalsbygda Jaktlag har 7 jaktfelter for rypejakt som leies ut på 5-års kontrakter og 3 felt der du kan kjøpe jaktkort. Det blir ny anbudsrunde på jaktfeltene i 2023.

Med hytte i Jakobsåsen kan du fritt jakte der andre må i dyre budrunder

Har du hytte i Jakobsåsen Hyttegrend er du garantert rypejakt i 5 dager uten å måtte styre med dyre budrunder. Med andre ord har du adgang til Norges beste rypeterreng omtrent utenfor hyttedøra.

Last ned brosjyre

Last ned brosjyre

Inkluderer prisliste, tomtekart og informasjon om hyttefeltet.

Navn
E-post
Telefon

Hyttefeltet i Jakobsåsen har høystandardtomter med strøm, vann, kloakk og fibernett helt frem til tomtegrensen. Ikke nok med det, Jakobsåsen har også fantastiske solforhold hele året med en utsikt som må oppleves.

Andre områder for jakt i nærheten

I nærhet til Dalsbygda finner du også andre flotte terreng for rypejakt. «De gylne triangel» består av kommunene Os, Tolga og Tynset og ansees som de beste jaktområdene i Sør-Norge for rypejakt.

Rypejakt i Hummelfjell

Hummelfjell ligger også i Os kommune og strekker seg 1 543 meter over havet. Dette er også et meget godt jaktområde for rype. Rypejakta her er delt opp i to perioder. Den første perioden starter den 10. september og avsluttes den 16. september. Den andre perioden begynner den 17. september og avsluttes den 23. september. 

Jaktkort for utenbygdsjegere koster 1100 kr. Du kan lese mer om rypejakt på Os Fjellstyre sine nettsider.

Rypejakt i Røros

Rypejakt i Røros er også mulig for utenbygds jegere. Feragen og inn mot svenskegrensen er et populært område. Her kan det jaktes både med og uten hund. 

Røros Arctic Dome har også et område på 8500 daa ved Gjeltsjøen som leies ut til rypejegere. Her er det også muligheter for overnatting.

Rypejakt i Tolga

Rypejakt i Tolga, særlig Vingelen og Hodalen er svært populære jaktområder for rypejegere. I Vingelen er det oppdelt i fire felt; Grårabben, Knausvola, Nordre Gjersjøhøa og Båvola. Det selges et fast antall kort til utenbygdsjegere per felt per døgn.

Søknadsfristen er vanligvis 10. april. Trekning vil bli gjennomført i løpet av en 14 dagers periode etter søknadsfristen, litt avhengig av påskeferien.


Hyttefeltet der sola alltid skinner